1 AC/DC电源控制芯片
1.1  SCM1702ASA
1.2  SCM1703ASA
1.3  SCM1710ASA
1.4  SCM1733ASA
1.5  SCM1725ASA
1.6  SCM1738ASA
2 DC/DC电源控制芯片
2.1  SCM1101AMA
2.2  SCM1102AMA
2.3  SCM1201B
2.4  SCM1212ATA
2.5  SCM1212B
2.6  SCM1301A
2.7  SCM1316AFA
2.8  SCM1209ATA
2.9  SCM1212BTA-Q
2.10  SCM1302ASA
2.11  SCM1331ASA
3 接口芯片
3.1  SCM3401ASA
3.2  SCM3401BSA
3.3  SCM3402ASI
3.4  SCM3403ASA
3.5  SCM3406ASA
3.6  SCM3421ASA
3.7  SCM3422ASA
3.8  SCM3423ASA
3.9  SCM3425ASA
4 启动芯片
4.1  SCM3560A
4.2  SCM9601ATA
4.3  SCM9602ATA
4.4  SCM9603B
5 接触器节电控制芯片
5.1  SCM1501BSA
5.2  SCM1502A
5.3  SCM1502A
6 AC/DC变压器
6.1  TTLDE05-20B-D,5W,单路,4000VAC,SIP,反激式
6.2  TTLHE10-20B-D,10W,单路,3000VAC,SIP,反激式
6.3  TTLHE10-22B12D,10W,单路,SIP,反激式
6.4  TTLHE20-20B-D,20W,单路,4000VAC,SIP,反激式
6.5  TTLHE25-20B-D,25W,单路,4000VAC,SIP,反激式
6.6  TTLS03-15Bxx-T,3W,单路,3000VAC,SMD,反激式
6.7  TTLS05-15B12T,5W,单路,4000VAC,SMD,反激式
7 DC/DC 变压器
7.1  CTTF0505-1T,1W,单路,3000VDC,SMD,推挽式
7.2  CTTFB0505-1T,1W,单路,4250VDC,SMD,推挽式
7.3  SCM1201ATA
7.4  CTTH0505-1T,1W,单路,6000VDC,SMD,推挽式
7.5  CTTURA-10T,10W,正负,1650VDC,SMD,反激式
7.6  CTTURB-10T,10W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.7  CTTURB-20T,20W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.8  CTTURB-6T,6W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.9  TSHT,≤1W,单路,3000VDC,SMD,推挽式
7.10  TTB05xx-1T,≤1W,单路,1650VDC,SMD,推挽式
7.11  TTFB0505-1T,1W,单路,4250VDC,SMD,反激式
7.12  TTFB05xx-1T,1W,单路,4250VDC,SMD,反激式
7.13  TTH0505-1T,1W,单路,6000VDC,SMD,推挽式
7.14  TTURA-10T,10W,正负,1650VDC,SMD,反激式
7.15  TTURA-6T,6W,正负,1650VDC,SMD,反激式
7.16  TTURB-10T,10W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.17  TTURB-15T,15W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.18  TTURB1D-6T,6W,单路,2250VDC,SMD,反激式
7.19  TTURB-20T,20W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.20  TTURB-6T,6W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.21  TTFxxxx-1T(2T),单路,3000VDC
8 数字隔离器
8.1  SCM3721ASA
8.2  SCM3723ASA
8.3  SCM3725ASA
8.4  SCM3728ASA
8.5  TD541S-4xH(L)x
8.6  TDA51S-41HC
9 共模电感
9.1  FL2D-10-xxxB
9.2  FL2D-30-xxxB
9.3  FL2D-A0-xxx
9.4  FL2D-A5-xxx
9.5  FL2T-10-xxx
9.6  FL4D-20-xxxA

TTLS05-15B12T,5W,单路,4000VAC,SMD,反激式

2020-05-28 10:56:50
瑞雪飞舞
2233
最后编辑:shhuiqin 于 2023-03-16 10:45:58

TTLS05-15B12T变压器原副边隔离电压4000VAC,允许工作温度-40℃ ~ +110℃,可搭配我司控制 IC SCM1703ASA实现具有多种保护功能及优越 EMI 性能的宽压输入反激式电源设计。

工作温度:-40℃~+110℃

产品型号 输入电压 输出电压 输出电流 骨架结构 状态
TTLS05-15B12T 85-264VAC 12VDC 420mA EPC13 正常

  • 在线客服
    • 销售杜先生 在线联系
    • 销售王先生 在线联系
底部导航及联系方式


最新动态 问题解答  |  视频课堂 应用方案 技术应用 新品速递 常见问题 | 知识库 | 产品手册  | 联系我们


地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108 电话:400-022-7728  021-64128995  021-64120224  传真:021-34130326

手机/微信:15216863405    13501613843

上海汇勤电子科技有限公司