1 AC/DC电源控制芯片
1.1  SCM1702ASA
1.2  SCM1703ASA
1.3  SCM1710ASA
1.4  SCM1733ASA
1.5  SCM1725ASA
1.6  SCM1738ASA
2 DC/DC电源控制芯片
2.1  SCM1101AMA
2.2  SCM1102AMA
2.3  SCM1201ATA
2.4  SCM1201B
2.5  SCM1212ATA
2.6  SCM1212B
2.7  SCM1301A
2.8  SCM1316AFA
3 接口芯片
3.1  SCM3401ASA
3.2  SCM3401BSA
3.3  SCM3402ASI
3.4  SCM3403ASA
3.5  SCM3406ASA
3.6  SCM3421ASA
3.7  SCM3422ASA
3.8  SCM3423ASA
3.9  SCM3425ASA
4 启动芯片
4.1  SCM3560A
4.2  SCM9601ATA
4.3  SCM9602ATA
4.4  SCM9603B
5 接触器节电控制芯片
5.1  SCM1501BSA
5.2  SCM1502A
6 AC/DC变压器
6.1  TTLDE05-20B-D,5W,单路,4000VAC,SIP,反激式
6.2  TTLHE10-20B-D,10W,单路,3000VAC,SIP,反激式
6.3  TTLHE10-22B12D,10W,单路,SIP,反激式
6.4  TTLHE20-20B-D,20W,单路,4000VAC,SIP,反激式
6.5  TTLHE25-20B-D,25W,单路,4000VAC,SIP,反激式
6.6  TTLS03-15B-T,3W,单路,3000VAC,SMD,反激式
6.7  TTLS05-15B12T,5W,单路,4000VAC,SMD,反激式
7 DC/DC变压器
7.1  CTTF0505-1T,1W,单路,3000VDC,SMD,推挽式
7.2  CTTFB0505-1T,1W,单路,4250VDC,SMD,推挽式
7.3  CTTH0505-1T,1W,单路,6000VDC,SMD,推挽式
7.4  CTTURA-10T,10W,正负,1650VDC,SMD,反激式
7.5  CTTURB-10T,10W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.6  CTTURB-20T,20W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.7  CTTURB-6T,6W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.8  TSHT,≤1W,单路,3000VDC,SMD,推挽式
7.9  TTB05xx-1T,≤1W,单路,1650VDC,SMD,推挽式
7.10  TTFB0505-1T,1W,单路,4250VDC,SMD,反激式
7.11  TTFB05xx-1T,1W,单路,4250VDC,SMD,反激式
7.12  TTH0505-1T,1W,单路,6000VDC,SMD,推挽式
7.13  TTURA-10T,10W,正负,1650VDC,SMD,反激式
7.14  TTURA-6T,6W,正负,1650VDC,SMD,反激式
7.15  TTURB-10T,10W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.16  TTURB-15T,15W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.17  TTURB1D-6T,6W,单路,2250VDC,SMD,反激式
7.18  TTURB-20T,20W,单路,1650VDC,SMD,反激式
7.19  TTURB-6T,6W,单路,1650VDC,SMD,反激式
8 数字隔离器
8.1  SCM3721ASA
8.2  SCM3723ASA
8.3  SCM3725ASA
8.4  SCM3728ASA
8.5  TD541S-4xH(L)x
8.6  TDA51S-41HC
9 电流传感器
9.1  TLAx00-S,± 12/±15
9.2  TLB1506-P

SCM9603B

2019-04-15 16:20:06
shhuiqin
984
最后编辑:shhuiqin 于 2022-09-08 11:45:41

SCM9603B 低压启动芯片

9603B 是一款低压启动芯片, 适用于宽范围输入的 DCDC 变换器。

特点
▶内置85V的ED PMOS管,宽输入电压范围4VDC~85VDC
▶小体积SOT-23封装,利于低成本设计
▶在输入输出压差为1V时,输出电流仍有20mA以上
▶4V输入时, 输出电流仍有2mA以上
▶由VDD引脚旁路电容决定输出电压VVDD建立时间
▶输出电压VVDD>10V,启动芯片关断,输出电压VVDD<8V,启动电路再次充电
▶内置过温保护


功能描述
  9603B 是一款低压启动芯片,适用于宽范围输入的 DCDC 变换器。该芯片内置了一个 85V 的 ED PMOS 管,在控制上,VDD电压小于8V 时, 芯片开始给VDD引脚旁路电容充电,充电电流在输入输出压差等于 1V 时,仍有 20mA,当 VDD 电压超过 10V 时,芯片停止给 VDD 引脚旁路电容充电。此时由辅助绕组供电,芯片工作电流降低到 150uA。
   9603B 采用小体积SOT-23 三脚封装,降低了设计成本。
   9603B 还内置了过温保护,提高了可靠性。

应用范围
   宽压(4VDC~85VDC)DCDC 变换器

典型应用电路:

【Done】


  • 在线客服
    • 销售杜先生 在线联系
    • 销售王先生 在线联系
底部导航及联系方式


最新动态 问题解答  |  视频课堂 应用方案 技术应用 新品速递 常见问题 | 知识库 | 产品手册  | 联系我们


地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园34号楼2层 邮编:201108 电话:400-022-7728  021-64128995  021-64120224  传真:021-34130326

销售手机:15216863405(微信同号)  13501613843(微信同号)

上海汇勤电子科技有限公司